Výroba

Firma TEAZ nabízí služby týkající se výroby a montáže strojů a výrobních linek. Strojní vybavení firmy umožňuje kusovou i malosériovou výrobu dílců v nástrojařské kvalitě.

Montáž strojů a linek je zajištěna od prvovýroby přes kompletaci, oživení jednotlivých systémů, až po instalaci, zprovoznění a odladění funkce zařízení u zákazníka.

Činnosti nabízené firmou TEAZ ve výrobní oblasti

Kovoobráběčské práce
Obráběcí centrum, vertikální tříosé, MCV 1270 Power.
Obráběcí centrum, vertikální tříosé, FNG 50 – …více.
Horizontální obrábění.
Vodorovná vyvrtávačka WH 63.
Frézování – frézka univerzální FA 3 U, frézka konzolová F2V-R – …více.
Soustružení – soustruh SV 18 RA.
Broušení na plocho, BHU.
Řezání vodním paprskem a přesný ohyb.
Drátové řezání – drátovka FANUC.
Pískování – …více.

Zámečnické práce

Svařování
Elektrický oblouk.
TIG.
MAG.

Aplikace nátěrů na kovové konstrukce

Montážní práce
Výroba lisovacích a střižných nástrojů.
Montáž konstrukčních celků.
Instalace elektronických komponentů a elektrických rozvodů.
Výroba a instalace pneumatických a hydraulických rozvodů.
Výroba a instalace konstrukcí z duralových profilů.
Výroba a instalace nerezových a polykarbonátových dílů.


Nakládání s odpady

Společnost TEAZ má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06040312 a plní tak své povinnosti při zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

Vybavení a možnosti dílny

Pro výrobní a montážní práce využívá firma vlastní dílenské prostory o celkové ploše 570 m2.
Další užitné a skladovací prostory mají plochu 270 m2.

Výrobní prostor budovy firmy je rozdělen na obráběcí dílnu, dílnu CNC, dílnu přípravy polotovarů a výroby duralových rámů, oddělení kontroly, montážní dílnu jednoúčelových strojů, pískovací dílnu, kompresorovnu a sklad hutních materiálů.
Výroba rozvaděčů a elektrických svazků probíhá v samostatné elektrodílně.

Dílenské prostory jsou vybaveny rozvodem stlačeného vzduchu a zvedacím zařízením.

Kontakt

Výroba – vedoucí oddělení
Pavlína Králíková
Mobilní telefon: +420 734 442 478
E-mail: kralikova@teaz.cz

Montáž – vedoucí oddělení

Mobilní telefon: +420 770 129 792
E-mail: 

Další kontaktní údaje

Fotogalerie