Politika kvality

Firma TEAZ s.r.o. v roce 2007 úspěšně zavedla a nadále používá systém managementu kvality, který odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2016. Podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 (Enviromentální management) byla firma TEAZ s.r.o. certifikována v roce 2021.
Certifikačním orgánem naší společnosti je TÜV SÜD Czech s.r.o.

Politika kvality firmy TEAZ:

Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu můžeme udržet pouze s takovou politikou kvality, která se týká veškerých aktivit naší firmy, tak i všech jejích zaměstnanců. Uspokojování potřeb našich zákazníků je trvalou součástí naší každodenní práce a prezentací zásad naší firmy.Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu kvality.

1. Kvalita

Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich zaměstnanců. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. Respektování zákazníka

Naše produkty vyrábíme a dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na jejichž základě jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

3. Hospodárnost a efektivita

S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

4. Spolupracovníci

Vážíme si tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování našeho managementu.
U klíčových zaměstnanců zajišťujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

Certifikáty ke stažení

Certifikáty jsou pro stažení připraveny ve formátu pdf, přibližná velikost každého je 400 kB.

ČSN EN ISO 9001:2016
(Systém managementu kvality)

Certifikát – Český jazyk
Certifikát – Anglický jazyk
Certifikát – Německý jazyk
Certifikát – Španělský jazyk
Certifikát – Ruský jazyk

ČSN EN ISO 14001:2016
(Enviromentální management)

Certifikát – Český jazyk
Certifikát – Anglický jazyk
Certifikát – Německý jazyk
Certifikát – Španělský jazyk
Certifikát – Ruský jazyk
Certifikát – Francouzský jazyk