Podporujeme

V rámci sponzorských aktivit jsme podpořili a podporujeme neziskové organizace se sociálním programem a sportovní oddíly.

Fokus Mladá Boleslav – sdružení pro péči o duševně nemocné

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko a Nymbursko.

Charita sv. Anežky Otrokovice – charitativní organizace

Základním posláním organizace je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání vlastních schopností a sil.

Cyklo Hulín – cyklistický oddíl, občanské sdružení

Oddíl byl založen v roce 1990 v Hulíně. Oddíl je registrován jako občanské sdružení a člen Svazu cyklistiky. Oddíl má kolem 70 členů, z nichž větší polovina je z žákovských a kadetských kategorií.

Házená Otrokovice – sportovní oddíl

Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, provozujících tělovýchovu, sport a turistiku. Oddíl házené je tvořen družstvy minižaček, mladších žákyň, starších žákyň, mladších dorostenek a žen.

Polní kuše Otrokovice – sportovní oddíl

Historie oddílu sahá až do roku 1975, kdy byla v Otrokovicích sestavena první kuš. V současné době má oddíl dvacet aktivních členů, kteří se účastní závodů v kategoriích kadeti, junioři, muži, ženy a senioři.

Zlínský plavecký klub – sportovní klub

Zlínský plavecký klub byl založen v roce 2010. Krédem a hlavním cílem práce klubu je všestranný sportovní rozvoj plavců v dětském a juniorském věku, zaměřený na všeobecnou sportovní zdatnost, obratnost a dynamiku pohybu.

Klub biatlonu Halenkovice – sportovní klub

Klub biatlonu Halenkovice se specializuje zejména na letní biatlon v žákovských a dorosteneckých kategoriích, ve kterých dosahuje vynikajících výsledků v oblastním i celorepublikovém měřítku.