Zakázkový software

Firma TEAZ zajišťuje vývoj softwarových aplikací pro ovládání strojů a zařízení, vizualizaci technologických a výrobních procesů, laboratorní a testovací zařízení, robotická pracoviště. Součástí nabídky vývoje softwaru jsou také serverové aplikace.

Softwarem na míru jsou vybavovány nejen stroje, zařízení a linky, které jsou vyráběny firmou TEAZ, ale také stávající zařízení, u kterých je třeba provést softwarové úpravy nebo vyvinout kompletně nový software.

Nabídka softwarových řešení

Software pro řízení strojů a výrobních linek

Pro řízení strojů a výrobních linek využíváme systémy firem Siemens, Alan Bradley, Robert Bosch (ATMO) a další.

Software pro laboratorní a testovací zařízení

Firma Teaz je oficiálním Alliance Partnerem společnosti National Instruments od roku 2015. Na vývoji a realizaci aplikací, které využívají komponenty National Instruments, pracuje od roku 2010.
Úspěšným konceptem, jehož základním prvkem je použití komponentů společnosti National Instruments je měřicí stolek …více.

Software pro robotická pracoviště

Roboty a robotická pracoviště vybavujeme softwarem, který ovládá činnost robotů, ale také spolupracuje s rozmanitými aplikacemi zařízení, která v součinnosti s roboty pracují.

Vizualizační software

Pro usnadnění a zpřehlednění obsluhy strojů a linek nebo pro přehledné zobrazení výrobních procesů slouží vizualizační software, který je vytvářen na základě požadavků zadavatele, ale také s využitím zkušeností z dříve realizovaných projektů.

Serverové aplikace

Aplikace jsou určeny pro správu a archivaci dat, jejichž zdrojem jsou montážní linky a pracovní stanice.

Kontakt

Kontaktní osoba
Ing. Martin Mašlan
Mobilní telefon: +420 778 499 639
E-mail: maslan@teaz.cz

Další kontaktní údaje

Fotogalerie