Historie

V roce 1992 byla založena firma TEAZ CZ Zlín. Od svého vzniku se zabývala vývojem zakázkového aplikačního software pro řízení a automatizaci technologických linek, jednoúčelových strojů a procesů. Postupně firma rozšířila svou činnost o další služby zákazníkům:

  • návrhy a analýzy pro automatizaci procesů
  • vizualizaci technologických procesů s možností napojení na vyšší systémy
  • návrhy a konstrukce strojů a linek
  • komplexní dodávky technologických celků
  • posouzení bezpečnosti, bezpečnostní analýzy strojů, návrhy opatření a jejich realizace

Konstrukci strojních částí firma v této době kooperovala s externími dodavateli. Z důvodu zvýšení konkurenceschopnosti došlo v roce 2004 ke vzniku oddělení jednoúčelových strojů a strojírenské konstrukce. Vznikla tak nová firma – TEAZ stroje s.r.o.

Současně se vznikem této firmy bylo zahájeno budování společných kancelářských a dílenských prostor v průmyslovém areálu “Chludovka” v Otrokovicích. K sestěhování všech oddělení nově vzniklé firmy (projekce elektro, projekce software, strojírenská konstrukce, montážní oddělení) došlo 1. 6. 2004.

S nárůstem nových požadavků zákazníků na záruční a pozáruční servis strojů a dosažení komplexnosti služeb došlo v roce 2005 k transformaci firmy TEAZ CZ Zlín na firmu TEAZ servis s.r.o.

K dalšímu rozšíření portfolia nabízených služeb došlo začátkem roku 2009 vznikem firmy TEAZ výroba s.r.o., která je zaměřena na výrobní činnost. Hlavním úkolem této firmy jsou dodávky strojních součástí pro realizované projekty. Výrobní kapacity jsou také nabízeny pro kooperace – ať už kusovou, nebo malosériovou výrobu.

V roce 2010 byly firmy TEAZ stroje, TEAZ servis a TEAZ výroba sloučeny do jedné společnosti, nesoucí název TEAZ s.r.o. Tato firma i nadále podniká ve všech činnostech vykonávaných původními firmami, a dále je rozvíjí a rozšiřuje.

V roce 2012 firma zakoupila průmyslový objekt v areálu Toma a.s. v Otrokovicích. Objekt byl kompletně zrekonstruován. Společnost se přestěhovala do vlastních prostor, ve kterých se nachází administrativní část, konstrukční kancelář, výrobní dílna, montážní dílna, elektrodílna, skladovací prostory a sociální zázemí pro zaměstnance.