Bezpečnostní analýzy

Součástí každého nového projektu jsou opatření, která zajišťují bezpečnost zařízení během jeho provozu.

Na bezpečnostní hledisko se zaměřujeme již během návrhu stroje. V průběhu realizace jsou bezpečnostní opatření verifikována jednak interně, vlastním bezpečnostním technikem, ale také v součinnosti se zákazníkem.

Každé dokončené zařízení je z hlediska bezpečnosti podrobeno důkladné závěrečné kontrole a zjištěné nedostatky jsou odstraněny. Stroj je následně vybaven dokumenty, které vyžaduje aktuální legislativa.

Služby nabízené v oblasti posuzování bezpečnosti

Zpracování bezpečnostních analýz strojů a zařízení vyráběných firmou TEAZ.
Zpracování bezpečnostních analýz stávajících zařízení.
Kontrola správné činnosti bezpečnostních prvků (kontrola světelných závor, měření doběhového času, kontrola elektrických bezpečnostních komponentů).
Návrhy opatření pro zvýšení bezpečnostni strojních zařízení.
Realizace opatření pro minimalizaci rizik s využitím elektrických a elektronických komponentů.
Návrh a realizace mechanických bezpečnostních zábran, oplocení a krytů stávajících zařízení.
Měření a vypracování protokolů o způsobilosti elektrických zařízení.

Vybavení a možnosti firmy

Firma disponuje měřicí technikou pro zkoušení a ověřování strojních zařízení a pro měření a revize elektrických sítí (Metrel MI 2094, Profitest 0100S-II).
Pro měření hladiny emisního akustického tlaku (hluku) se využívá hlukoměr Chauvin Arnoux CA834.
Provádíme měření doběhového času strojů po aktivaci bezpečnostních světelných závor (měřicí přístroj NMG2 – Stop time measurement).

Kontakt

Kontaktní osoba
Marek Janků
Mobilní telefon: +420 737 440 414
E-mail: janku@teaz.cz

Další kontaktní údaje

Fotogalerie