Kamerové systémy

TEAZ nabízí návrh a realizaci aplikací, které využívají kamerové technologie pro sledování výroby, kontrolu tvarů, měření rozměrů, rozpoznávání a tisk kódů a kamerovou výbavu robotů.

Kamerovými systémy je možné opatřit nově vyvíjené stroje a linky i stávající zařízení a zvýšit tak jejich přesnost, technickou úroveň, využitelnost a produktivitu.

Aplikace kamerových systémů

Kontrola, měření a sledování výroby

Pro kamerové aplikace používáme systémy podle preferencí zákazníka, které umožňují široké průmyslové využití. Tyto systémy jsou schopny spolehlivé a přesné kontroly výrobních činností, přítomnosti a kvality vstupních dílů nebo kontroly hotových výrobků, při níž je kamerami, podle požadavku zákazníka, posuzována přítomnost jednotlivých dílů, geometrie, rozměry, kvalita povrchu, identifikace správných komponent podle čárových nebo DMC kódů, správnost popisků. Systémy umožňují automatické ukládání naměřených dat i obrázků včetně časů měření ve tvaru vhodném pro další statistické zpracování nebo případné reklamace, jak požadují například systémy jakosti ISO 9001.

Rozpoznávání a tisk kódů

Firma TEAZ nabízí kamerové aplikace, schopné rozpoznávat všechny běžné typy čárových, DMC kódů, případně optické rozpoznávání písma (OCR), které lze využít pro automatizované skladové hospodářství, kontrolu průběhu výroby (traceabilitu) nebo indentifikaci výrobků. Kamerové aplikace jsme schopni doplnit i pracovišti pro popis dílů nebo tisk a aplikaci štítků.

Robot, který vidí

Vhodně navržený a realizovaný kamerový systém na robotizovaném pracovišti umožňuje, na rozdíl od teach-in programovaných robotů, reagovat až na přítomnost výrobku a jeho aktuální polohu a optimalizovat pak své pohyby a zvýšit tak výkon robota. Zjednodušeně lze říct, že robot díky kameře může vidět, kde se manipulovaný díl nalézá, jak je prostorově zorientován a jak jej snadno uchopit.

Kamerové systémy na míru

Na základě požadavků zákazníka jsme schopni navrhnout řešení, které bude co nejlépe odpovídat jeho představám o kvalitě a ceně, při zachování spolehlivosti a snadné obsluhy systému.
Kamerové systémy dodáváme na klíč, včetně hardwarového a softwarového vybavení a osvětlovacích prvků, případně stínění. Konstantní světelné podmínky, neovlivněné proměnlivým světlem z okolního prostředí, jsou zárukou spolehlivého provozu kamerových systémů.

Používané komponenty

Kamerové systémy

Cognex
Keyence
Omron
Siemens

Integrované kamerové systémy

Kamerové systémy integrované, spolupracující se snímači fyzikálních veličin v prostředí LabView od firmy National Instruments.

Osvětlovací technika

Osvětlovací jednotky s prvky LED firem Smart View a Di-Soric.
Pro nasazení v nepříznivých podmínkách (např. v železárnách) vyrábí firma TEAZ vlastní osvětlovací prvky, vyvinuté na míru dané aplikace.

Kontakt

Kontaktní osoba
Ing. Luděk Kábrt
Mobilní telefon: +420 603 443 293
Telefon: +420 577 113 011
E-mail: kabrt@teaz.cz

Další kontaktní údaje

Fotogalerie