Aktualizace kontaktů

Na přelomu měsíců červen / červenec 2022 byla provedena technická úprava vnitřní telefonní sítě firmy. V souvislosti s těmito změnami byla ke dni 4. 7. 2022 aktualizována stránka kontakt.