Podporujeme         Fokus Mladá Boleslav - sdružení pro péči o duševně nemocné

Občanské sdružení Fokus Mladá Boleslav je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným v regionech Mladoboleslavsko a Nymbursko.


sponzoring                   
         Charita sv. Anežky Otrokovice - charitativní organizace

Základním posláním organizace je prostřednictvím milosrdné lásky pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní nebo sociální situaci, podporovat, doprovázet a motivovat je k využívání vlastních schopností a sil.


sponzoring                   
         Cyklo Hulín - cyklistický oddíl, občanské sdružení

Oddíl byl založen v roce 1990 v Hulíně. Oddíl je registrován jako občanské sdružení a člen Svazu cyklistiky. Oddíl má kolem 70 členů, z nichž větší polovina je z žákovských a kadetských kategorií.


sponzoring                   
         Házená Otrokovice - sportovní oddíl

Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, provozujících tělovýchovu, sport a turistiku. Oddíl házené je tvořen družstvy minižaček, mladších žákyň, starších žákyň, mladších dorostenek a žen.


sponzoring                   
         Polní kuše Otrokovice - sportovní oddíl

Historie oddílu sahá až do roku 1975, kdy byla v Otrokovicích sestavena první kuš. V současné době má oddíl dvacet aktivních členů, kteří se účastní závodů v kategoriích kadeti, junioři, muži, ženy a senioři.


sponzoring                   
         Zlínský plavecký klub - sportovní klub

Zlínský plavecký klub byl založen v roce 2010. Krédem a hlavním cílem práce klubu je všestranný sportovní rozvoj plavců v dětském a juniorském věku, zaměřený na všeobecnou sportovní zdatnost, obratnost a dynamiku pohybu.


sponzoring                   
         Klub biatlonu Halenkovice - sportovní klub

Klub biatlonu Halenkovice se specializuje zejména na letní biatlon v žákovských a dorosteneckých kategoriích, ve kterých dosahuje vynikajících výsledků v oblastním i celorepublikovém měřítku.


sponzoring