KAMEROVÉ SYSTÉMY

TEAZ s.r.o. nabízí návrh a realizaci aplikací, využívajících kamerové technologie. Kamerovými systémy je možné opatřit nově vyvíjené stroje a linky i stávající zařízení a zvýšit tak jejich technickou úroveň, využitelnost a produktivitu.

TEAZ s.r.o. nabízí následující aplikace kamerových systémů

Kontrola, měření a sledování výroby
Pro kamerové aplikace používáme systémy podle preferencí zákazníka, které umožňují široké průmyslové využití. Tyto systémy jsou schopny spolehlivé a přesné kontroly výrobních činností, přítomnosti a kvality vstupních dílů nebo kontroly hotových výrobků, při níž je kamerami, podle požadavku zákazníka, posuzována přítomnost jednotlivých dílů, geometrie, rozměry, kvalita povrchu, identifikace správných komponent podle čárových nebo DMC kódů, správnost popisků. Systémy umožňují automatické ukládání naměřených dat i obrázků včetně časů měření ve tvaru vhodném pro další statistické zpracování nebo případné raklamace, jak požadují například systémy jakosti ISO 9000.

Rozpoznávání a tisk kódů
Firma TEAZ nabízí kamerové aplikace, schopné rozpoznávat všechny běžné typy čárových, DMC kódů, případně optické rozpoznávání písma (OCR), které lze využít pro automatizované skladové hospodářství, kontrolu průběhu výroby (traceabilitu) nebo indentifikaci výrobků. Kamerové aplikace jsme schopni doplnit i pracovišti pro popis dílů nebo tisk a aplikaci štítků.

Robot, který vidí
Vhodně navržený a realizovaný kamerový systém na robotizovaném pracovišti umožňuje, na rozdíl od teach-in programovaných robotů, reagovat až na přítomnost výrobku a jeho aktuální polohu a optimalizovat pak své pohyby a zvýšit tak výkon robota. Zjednodušeně lze říct, že robot díky kameře může vidět, kde se manipulovaný díl nalézá, jak je prostorově zorientován a jak jej snadno uchopit.

Kamerové systémy na míru
Na základě požadavků zákazníka jsme schopni navrhnout řešení, které bude co nejlépe odpovídat jeho představám o kvalitě a ceně, při zachování spolehlivosti a snadné obsluhy systému.
Kamerové systémy dodáváme na klíč, včetně hardwarového a softwarového vybavení a osvětlovacích prvků, případně stínění, garantujících konstantní světelné podmínky, neovlivněné proměnlivým světlem z okolního prostředí.